Academia Lash Artiştilor by Anishoara Grosu
Politica de protecţie a datelor personale
"LASHART" S.R.L., înregistrată în or. Bucureşti, România, C.U.I.: 43497141 EUID: ROONRC.J40/17941/2020 Nr.Inreg.Reg. Com.: J40/17941/28.12.2020, în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Operatorul”), respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Uniunii Europene.
"LASHART" S.R.L. este proprietară a platformei „anishoaragrosu.com” şi „academialashartstilor.tilda.ws”, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma „anishoaragrosu.com”, denumită în continuare anishoaragrosu.com sau site-ul.
Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți acest material. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.
Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email grosuanishoara@gmail.com
1. Cine suntem?
Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are "LASHART" S.R.L., cu sediul social în România, Bucureşti, sectorul 2, CALEA MOŞILOR nr. 158, BIROU NR. 2A, Scara B, Etaj 2, înmatriculată sub nr. J40/17941/28.12.2020, având CUI 43497141.
Nu transmitem către terţi datele D-stră personale.
2. Ce fel de date personale prelucrăm
Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, IP.
De asemenea, vă punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.
Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.
Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul - puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.
3. Scopul pentru care prelucrăm date personale
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
  • transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
  • monitorizarea comportamentului Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea - dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
  • comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii - dacă vă oferiți consimțământul în acest sens.

4. Temeiurile prelucrării
Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente.
În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.
5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale
Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.
Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.
6. Măsuri de securitate a datelor
Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.
Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.
7. Transmiterea datelor către alte persoane
Nu transmitem persoanelor terţe date cu caracter personal pe care le prelucrăm.
8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor la nivelul celor folosite de instituțiile bancare.
Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email: grosuanishoara@gmail.com. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.
Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printro simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email grosuanishoara@gmail.com
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:
a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:
a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale în faţa autorităţii de protecţie a datelor din ţara dumneavoastră de reşedinţă sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecţie a datelor oferite de "LASHART" SRL.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa grosuanishoara@gmail.com
9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Anishoara Grosu, tel. +40-741823610, email: grosuanishoara@gmail.com
Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website